Stichting Liefde voor Leven is vanaf 17 februari 2020 aangemerkt als een ANBI stichting.

Voor een volledige weergave van alle publicatieverplichtingen kijk op de site: www.anbi.nl 

 

Postadres: Jan Molenaerstraat 3

                    5643 RH Eindhoven

Telefoon:   06-25138409

www.stichtingliefdevoorleven.nl

info@stichtingliefdevoorleven.nl

 

Kamer van Koophandel: 67696015

Opgericht 2 januari 2017, te Eindhoven

RSIN: 857135636

SBI-code: 88999

Bank: NL47 INGB 0007598154

 

 

Bestuur: Hr. P. Salenbien (voorzitter)

                Hr. S. Venhuizen (secretaris)

                Hr. B. Klein (penningmeester)

 

Doelstelling: Ter versterking van aanstaande (eenouder) gezinnen in Eindhoven.

 

Beleidsplan: De stichting tracht haar doel te bereiken door mentale, praktische en materiële ondersteuning te bieden.

  • Het kortdurend beschikbaar stellen van een buddy voor een gezin
  • Het doneren van baby producten via onze Baby Bank
  • Het netwerken met andere organisaties die aansluiten bij de doelstelling en doelgroep
  • Actief aanwezig zijn op social media (platform, email) om doelgroep te bereiken

 

Beloningsbeleid:

Zowel de organisatie als de uitvoering wordt gedaan door vrijwilligers welke geen betaling voor hun werkzaamheden ontvangen. 

Ook bestuursleden ontvangen geen betalingen.