'Een zaak van het hart, waarin passie de leidraad is...!'


stichting Liefde voor leven wil bereiken........

 

 

Statutaire doelstelling:

 

Het versterken van aanstaande (eenouder) gezinnen door ondersteuning.

En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 

alle in de ruimste zin des woord.

 

 

We doen dit door onszelf vrijwillig hiervoor in te zetten.

Hiertoe zal ook samenwerking gezocht worden met andere stichtingen en organisaties.

 

Missie: 

Daar waar tijdelijk extra ondersteuning nodig is als er een nieuw leven geboren wordt, willen wij dat met liefde geven.

 

 

 

Visie:

Echt leven is: geven!

Wie zelf veel heeft ontvangen heeft veel te geven.

 

Vanuit deze levenshouding kunnen we allemaal een positieve impact hebben op de directe wereld om ons heen.

Zo willen we, vanuit ons eigen christelijk fundament, onze naasten versterken, ongeacht hun geloof of levensovertuiging.